ESPORTS

Esports

สรุป วงการ eSports ของไทย 2018

ปี 2018 เป็นอีกปีที่กระแส eSports ในประเทศไทยคึกคักเหมือนเดิม และมีทีท่าว่าจะพีคขึ้นไปเรื่อยๆ อีกด้วย เพราะงั้นวันนี้ทีม GG2 ขอสรุปผลงานของทีม